BOM1-YNM1 (IN/Mumbai) smokeping node
RE Zeop (AS37002 2c0f:f918:0:3::164)


2024-04-15 12:15:01 - Now

   traceroute to 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164), 30 hops max, 80 byte packets

 3 > 2001:41d0:0:50::3:311c            (2001:41d0:0:50::3:311c) 0.920   ms0.650  ms0.712  ms1.028  
4 > 2001:41d0:0:50::7:181a (2001:41d0:0:50::7:181a) 0.174 ms0.107 ms0.096 ms0.091
5 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::296 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::296) 2.337 ms1.612 ms2.001 ms1.931
6 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::290 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::290) 3.409 ms3.513 ms1.949 ms3.989
7 > be102.bom-ynm1-sbb1-8k.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::20c) 3.133 ms3.078 ms1.937 ms1.964
8 > ae300.bom-ynm1-pb1-ptx.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::207) 0.401 ms0.262 ms0.164 ms0.155
9 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::213 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::213) 1.957 ms
10 > 2403::776 (2403::776) 35.860 ms1.965 ms1.940 ms1.629
11 > if-bundle-2-2.qcore1.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:300::1) 38.836 ms21.492 ms21.440 ms21.590
12 > if-ae-31-2.tcore2.cxr-chennai.ipv6.as6453.net (2405:2000:ff10:100::38) 36.359 ms24.815 ms24.702 ms
13 > if-bundle-22-2.qcore2.cxr-chennai.ipv6.as6453.net (2405:2000:ff10:100::3a) 28.462 ms28.011 ms28.539 ms28.493
14 > if-ae-18-2.tcore2.svw-singapore.ipv6.as6453.net (2405:2000:ffa0:200::22) 53.393 ms53.137 ms53.317 ms53.195
15 > if-bundle-33-2.qcore2.svw-singapore.ipv6.as6453.net (2405:2000:ffa0:200::21) 53.073 ms
16 > if-bundle-19-2.qcore1.esin4-singapore.ipv6.as6453.net (2405:2000:2a00:50::21) 56.501 ms
17 >
18 > 2405:2000:2a00:10::26 (2405:2000:2a00:10::26) 300.713 ms300.720 ms300.721 ms300.859
19 > 2001:e68::b:3c (2001:e68::b:3c) 303.973 ms303.969 ms303.965 ms303.975
20 > 2001:e68::a:1dd6 (2001:e68::a:1dd6) 373.366 ms373.173 ms373.182 ms373.249
21 > 2c0f:f918:0:3::1c2 (2c0f:f918:0:3::1c2) 373.295 ms373.302 ms373.283 ms373.390
22 > 2c0f:f918:0:3::1d1 (2c0f:f918:0:3::1d1) 377.386 ms377.259 ms377.281 ms377.089
23 > 2c0f:f918:0:3::163 (2c0f:f918:0:3::163) 374.049 ms374.108 ms373.893 ms374.139
24 > 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164) 374.902 ms374.949 ms374.900 ms374.910

2024-04-15 10:45:01 - 2024-04-15 12:15:01

   traceroute to 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164), 30 hops max, 80 byte packets

 3 > 2001:41d0:0:50::3:311c            (2001:41d0:0:50::3:311c) 0.839   ms0.546  ms0.491  ms0.665  
4 > 2001:41d0:0:50::7:181a (2001:41d0:0:50::7:181a) 0.198 ms0.123 ms0.095 ms0.091
5 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::296 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::296) 2.391 ms1.534 ms1.993 ms2.149
6 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::290 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::290) 3.159 ms1.680 ms2.065 ms1.927
7 > be102.bom-ynm1-sbb1-8k.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::20c) 3.345 ms3.124 ms3.956 ms1.965
8 > ae300.bom-ynm1-pb1-ptx.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::207) 0.507 ms0.441 ms0.412 ms0.385
9 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::213 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::213) 2.003 ms
10 > 2403::776 (2403::776) 2.120 ms1.910 ms1.813 ms1.896
11 > if-ae-1-101.tcore2.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:300::1) 29.062 ms30.959 ms29.210 ms29.669
12 > if-ae-2-2.tcore1.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:200::1) 26.112 ms26.966 ms26.040 ms25.877
13 > if-bundle-6-2.qcore1.emrs2-marseille.ipv6.as6453.net (2a01:3e0:3900::14) 124.678 ms124.722 ms
14 >
15 > if-be-1-2.ecore3.emrs2-marseille.ipv6.as6453.net (2a01:3e0:3900::3) 140.711 ms
16 > 2a01:3e0:ff50::2e (2a01:3e0:ff50::2e) 142.791 ms142.719 ms142.773 ms142.784
17 >
18 >
19 > 2c0f:fa90:0:3::17 (2c0f:fa90:0:3::17) 313.917 ms313.476 ms342.192 ms312.559
20 > peer-as37271.pr03.jnb1.tfbnw.net (2620:0:1cff:dead:beee::12cb) 319.513 ms318.512 ms318.769 ms318.488
21 > 2c0f:fa90:200::d (2c0f:fa90:200::d) 315.854 ms315.220 ms315.234 ms315.357
22 >
23 > 2c0f:f918:0:3::1b1 (2c0f:f918:0:3::1b1) 484.341 ms484.586 ms484.752 ms484.445
24 > 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164) 483.765 ms483.950 ms483.960 ms483.900

2024-04-15 07:00:01 - 2024-04-15 10:45:01

   traceroute to 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164), 30 hops max, 80 byte packets

 3 > 2001:41d0:0:50::3:311c            (2001:41d0:0:50::3:311c) 0.884   ms0.630  ms0.491  ms0.469  
4 > 2001:41d0:0:50::7:181a (2001:41d0:0:50::7:181a) 0.194 ms0.155 ms0.137 ms0.087
5 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::296 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::296) 3.216 ms1.574 ms2.002 ms1.967
6 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::290 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::290) 2.614 ms3.599 ms1.911 ms1.987
7 > be102.bom-ynm1-sbb1-8k.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::20c) 3.955 ms3.037 ms4.002 ms4.058
8 > ae300.bom-ynm1-pb1-ptx.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::207) 0.524 ms0.513 ms0.429 ms0.474
9 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::213 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::213) 1.850 ms
10 > 2403::776 (2403::776) 1.733 ms1.922 ms1.724 ms1.908
11 > if-bundle-2-2.qcore1.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:300::1) 25.114 ms25.369 ms25.378 ms25.255
12 > if-ae-31-2.tcore2.cxr-chennai.ipv6.as6453.net (2405:2000:ff10:100::38) 24.723 ms37.268 ms24.553 ms24.610
13 > if-bundle-22-2.qcore2.cxr-chennai.ipv6.as6453.net (2405:2000:ff10:100::3a) 27.573 ms27.206 ms28.009 ms27.521
14 > if-ae-18-2.tcore2.svw-singapore.ipv6.as6453.net (2405:2000:ffa0:200::22) 53.106 ms53.042 ms52.843 ms52.913
15 >
16 >
17 >
18 > 2405:2000:2a00:10::26 (2405:2000:2a00:10::26) 308.963 ms309.003 ms309.044 ms309.017
19 > 2001:e68::b:3c (2001:e68::b:3c) 306.618 ms307.317 ms306.608 ms306.620
20 > 2001:e68::a:1dd6 (2001:e68::a:1dd6) 375.976 ms375.588 ms375.495 ms376.052
21 > 2c0f:f918:0:3::1c2 (2c0f:f918:0:3::1c2) 375.746 ms375.694 ms375.514 ms375.662
22 > 2c0f:f918:0:3::1d1 (2c0f:f918:0:3::1d1) 382.513 ms382.516 ms382.412 ms382.576
23 > 2c0f:f918:0:3::163 (2c0f:f918:0:3::163) 383.371 ms383.168 ms383.443 ms383.231
24 > 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164) 381.860 ms381.872 ms382.092 ms382.115

2024-04-14 00:45:01 - 2024-04-15 07:00:01

   traceroute to 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164), 30 hops max, 80 byte packets

 3 > 2001:41d0:0:50::3:311c            (2001:41d0:0:50::3:311c) 0.996   ms0.565  ms0.546  ms0.457  
4 > 2001:41d0:0:50::7:181a (2001:41d0:0:50::7:181a) 0.188 ms0.159 ms0.164 ms0.151
5 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::296 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::296) 3.098 ms1.540 ms2.057 ms1.969
6 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::290 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::290) 3.307 ms3.637 ms1.982 ms1.985
7 > be102.bom-ynm1-sbb1-8k.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::20c) 3.213 ms3.064 ms3.974 ms3.955
8 > ae300.bom-ynm1-pb1-ptx.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::207) 0.515 ms0.322 ms0.474 ms0.451
9 >
10 > 2403::776 (2403::776) 1.837 ms1.839 ms1.699 ms1.824
11 > if-bundle-2-2.qcore1.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:300::1) 25.789 ms25.827 ms25.938 ms25.750
12 > if-ae-2-2.tcore1.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:200::1) 21.158 ms21.246 ms21.266 ms21.226
13 > if-be-6-2.ecore1.emrs2-marseille.ipv6.as6453.net (2a01:3e0:3900::14) 118.522 ms118.849 ms
14 >
15 >
16 > 2a01:3e0:ff50::2e (2a01:3e0:ff50::2e) 139.596 ms139.596 ms139.636 ms139.590
17 >
18 >
19 > 2c0f:fa90:0:3::17 (2c0f:fa90:0:3::17) 310.859 ms308.188 ms310.095 ms309.796
20 > peer-as37271.pr03.jnb1.tfbnw.net (2620:0:1cff:dead:beee::12cb) 310.392 ms310.420 ms310.387 ms311.143
21 > 2c0f:fa90:200::d (2c0f:fa90:200::d) 315.208 ms315.116 ms315.052 ms315.808
22 >
23 > 2c0f:f918:0:3::1b1 (2c0f:f918:0:3::1b1) 483.993 ms484.040 ms484.007 ms484.171
24 > 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164) 483.624 ms483.494 ms483.366 ms483.373

2024-04-14 00:15:01 - 2024-04-14 00:45:01

   traceroute to 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164), 30 hops max, 80 byte packets

 3 > 2001:41d0:0:50::3:311c            (2001:41d0:0:50::3:311c) 0.847   ms0.541  ms0.505  ms0.516  
4 > 2001:41d0:0:50::7:181a (2001:41d0:0:50::7:181a) 0.215 ms0.156 ms0.137 ms0.089
5 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::296 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::296) 2.001 ms1.559 ms2.002 ms1.985
6 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::290 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::290) 1.922 ms1.565 ms1.972 ms1.944
7 > be102.bom-ynm1-sbb1-8k.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::20c) 3.315 ms3.106 ms1.890 ms2.056
8 > ae300.bom-ynm1-pb1-ptx.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::207) 0.513 ms0.484 ms0.390 ms0.400
9 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::213 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::213) 2.210 ms
10 > 2403::776 (2403::776) 1.691 ms1.628 ms1.700 ms1.769
11 > if-ae-1-101.tcore2.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:300::1) 25.422 ms25.550 ms25.218 ms25.272
12 > if-ae-12-2.tcore1.l78-london.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:300::15) 148.486 ms148.462 ms148.662 ms148.473
13 > if-ae-2-2.tcore2.l78-london.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2000:500::1) 154.809 ms154.875 ms154.821 ms155.061
14 > if-ae-14-2.tcore2.av2-amsterdam.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2000:500::23) 148.035 ms148.143 ms148.013 ms148.110
15 > if-ae-17-69.tcore2.fnm-frankfurt.ipv6.as6453.net (2a01:3e0:ff40:100::95) 176.983 ms176.920 ms181.069 ms177.268
16 > if-ae-4-2.tcore1.fr0-frankfurt.ipv6.as6453.net (2a01:3e0:ff00:2000::12) 175.694 ms175.485 ms181.285 ms175.530
17 > 2a01:3e0:ff20::2a (2a01:3e0:ff20::2a) 182.539 ms182.374 ms182.424 ms182.363
18 >
19 >
20 >
21 > 2c0f:fa90:0:3::17 (2c0f:fa90:0:3::17) 361.566 ms360.528 ms359.945 ms393.637
22 > peer-as37271.pr03.jnb1.tfbnw.net (2620:0:1cff:dead:beee::12cb) 361.491 ms361.512 ms361.406 ms361.377
23 > 2c0f:fa90:200::d (2c0f:fa90:200::d) 364.341 ms363.938 ms364.052 ms364.344
24 >
25 > 2c0f:f918:0:3::1b1 (2c0f:f918:0:3::1b1) 525.023 ms525.014 ms525.180 ms525.095
26 > 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164) 524.496 ms524.436 ms524.530 ms524.581

2024-04-14 00:00:01 - 2024-04-14 00:15:01

   traceroute to 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164), 30 hops max, 80 byte packets

 3 > 2001:41d0:0:50::3:311c            (2001:41d0:0:50::3:311c) 0.848   ms0.663  ms0.533  ms0.745  
4 > 2001:41d0:0:50::7:181a (2001:41d0:0:50::7:181a) 0.184 ms0.128 ms0.166 ms0.166
5 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::296 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::296) 2.535 ms1.619 ms1.935 ms2.054
6 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::290 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::290) 2.679 ms1.481 ms4.007 ms3.987
7 > be102.bom-ynm1-sbb1-8k.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::20c) 3.891 ms3.079 ms4.010 ms1.963
8 > ae300.bom-ynm1-pb1-ptx.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::207) 0.448 ms0.440 ms0.455 ms0.373
9 >
10 > 2403::776 (2403::776) 1.813 ms1.840 ms1.660 ms1.694
11 > if-bundle-2-2.qcore1.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:300::1) 25.427 ms25.487 ms25.263 ms25.623
12 > if-ae-12-2.tcore1.l78-london.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:300::15) 148.580 ms148.446 ms148.513 ms148.619
13 > if-ae-2-2.tcore2.l78-london.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2000:500::1) 154.780 ms155.039 ms154.924 ms155.021
14 > if-ae-14-2.tcore2.av2-amsterdam.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2000:500::23) 148.046 ms148.340 ms148.045 ms148.045
15 > if-ae-17-69.tcore2.fnm-frankfurt.ipv6.as6453.net (2a01:3e0:ff40:100::95) 198.176 ms177.094 ms177.400 ms177.572
16 > if-ae-4-2.tcore1.fr0-frankfurt.ipv6.as6453.net (2a01:3e0:ff00:2000::12) 175.909 ms175.618 ms175.556 ms175.600
17 > 2a01:3e0:ff20::2a (2a01:3e0:ff20::2a) 182.431 ms182.462 ms182.454 ms182.428
18 >
19 >
20 >
21 > 2001:43f8:6d2::76 (2001:43f8:6d2::76) 352.741 ms352.761 ms352.721 ms352.716
22 > 2c0f:fa90:200::f (2c0f:fa90:200::f) 341.372 ms341.379 ms341.447 ms341.398
23 >
24 > 2c0f:f918:0:3::1b1 (2c0f:f918:0:3::1b1) 500.396 ms500.372 ms500.247 ms500.345
25 > 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164) 499.802 ms499.814 ms499.879 ms499.945

2024-04-13 21:45:01 - 2024-04-14 00:00:01

   traceroute to 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164), 30 hops max, 80 byte packets

 3 > 2001:41d0:0:50::3:311c            (2001:41d0:0:50::3:311c) 0.877   ms1.123  ms0.786  ms0.555  
4 > 2001:41d0:0:50::7:181a (2001:41d0:0:50::7:181a) 0.189 ms0.168 ms0.162 ms0.153
5 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::296 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::296) 2.168 ms1.638 ms1.966 ms2.025
6 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::290 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::290) 2.399 ms1.613 ms1.945 ms
7 > be102.bom-ynm1-sbb1-8k.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::20c) 3.939 ms3.635 ms1.999 ms
8 > ae300.bom-ynm1-pb1-ptx.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::207) 0.411 ms0.371 ms0.301 ms0.317
9 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::213 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::213) 2.188 ms2.152 ms
10 > 2403::776 (2403::776) 1.710 ms1.662 ms1.785 ms1.873
11 > if-ae-1-101.tcore2.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:300::1) 25.236 ms25.257 ms25.503 ms25.204
12 > if-ae-12-2.tcore1.l78-london.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:300::15) 148.438 ms148.624 ms148.460 ms148.501
13 > if-ae-2-2.tcore2.l78-london.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2000:500::1) 154.803 ms162.800 ms154.812 ms155.014
14 > if-ae-14-2.tcore2.av2-amsterdam.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2000:500::23) 148.024 ms148.036 ms148.017 ms148.017
15 > if-ae-17-69.tcore2.fnm-frankfurt.ipv6.as6453.net (2a01:3e0:ff40:100::95) 174.784 ms175.018 ms174.862 ms174.745
16 > if-ae-4-2.tcore1.fr0-frankfurt.ipv6.as6453.net (2a01:3e0:ff00:2000::12) 183.923 ms176.948 ms176.599 ms176.703
17 > 2a01:3e0:ff20::2a (2a01:3e0:ff20::2a) 180.231 ms179.821 ms179.693 ms179.718
18 >
19 >
20 >
21 > 2c0f:fa90:0:3::17 (2c0f:fa90:0:3::17) 365.356 ms359.342 ms359.944 ms359.777
22 > peer-as37271.pr03.jnb1.tfbnw.net (2620:0:1cff:dead:beee::12cb) 361.430 ms361.321 ms361.522 ms361.368
23 > 2c0f:fa90:200::d (2c0f:fa90:200::d) 361.433 ms361.214 ms361.338 ms361.430
24 >
25 > 2c0f:f918:0:3::1b1 (2c0f:f918:0:3::1b1) 525.048 ms530.121 ms525.090 ms524.835
26 > 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164) 524.723 ms524.426 ms524.749 ms524.455

2024-04-12 20:45:01 - 2024-04-13 21:45:01

   traceroute to 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164), 30 hops max, 80 byte packets

 3 > 2001:41d0:0:50::3:311c            (2001:41d0:0:50::3:311c) 0.693   ms0.515  ms0.488  ms0.491  
4 > 2001:41d0:0:50::7:181a (2001:41d0:0:50::7:181a) 0.177 ms0.108 ms0.094 ms0.087
5 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::296 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::296) 2.117 ms3.637 ms3.988 ms3.976
6 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::290 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::290) 2.331 ms1.666 ms1.965 ms2.009
7 > be102.bom-ynm1-sbb1-8k.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::20c) 2.729 ms3.099 ms1.939 ms1.951
8 > ae300.bom-ynm1-pb1-ptx.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::207) 0.444 ms0.379 ms0.238 ms0.308
9 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::213 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::213) 1.806 ms1.967 ms2.118 ms1.984
10 > 2403::776 (2403::776) 1.876 ms1.725 ms1.721 ms1.737
11 > if-ae-1-101.tcore2.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:300::1) 37.389 ms25.495 ms25.278 ms25.288
12 > if-ae-2-2.tcore1.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:200::1) 25.926 ms25.857 ms25.876 ms25.868
13 > if-bundle-6-2.qcore1.emrs2-marseille.ipv6.as6453.net (2a01:3e0:3900::14) 118.144 ms118.020 ms118.824 ms118.174
14 >
15 > if-be-1-2.ecore3.emrs2-marseille.ipv6.as6453.net (2a01:3e0:3900::3) 133.888 ms
16 > 2a01:3e0:ff50::2e (2a01:3e0:ff50::2e) 139.644 ms139.628 ms139.657 ms139.622
17 >
18 >
19 > 2c0f:fa90:0:3::17 (2c0f:fa90:0:3::17) 337.299 ms309.179 ms310.000 ms309.975
20 > peer-as37271.pr03.jnb1.tfbnw.net (2620:0:1cff:dead:beee::12cb) 310.280 ms310.302 ms310.268 ms310.287
21 > 2c0f:fa90:200::d (2c0f:fa90:200::d) 315.880 ms315.696 ms315.457 ms315.699
22 >
23 > 2c0f:f918:0:3::1b1 (2c0f:f918:0:3::1b1) 484.167 ms484.124 ms484.059 ms484.070
24 > 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164) 483.368 ms483.567 ms483.383 ms483.587

2024-04-12 20:30:01 - 2024-04-12 20:45:01

   traceroute to 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164), 30 hops max, 80 byte packets

 3 > 2001:41d0:0:50::3:311c            (2001:41d0:0:50::3:311c) 1.033   ms0.593  ms0.553  ms0.474  
4 > 2001:41d0:0:50::7:181a (2001:41d0:0:50::7:181a) 0.199 ms0.148 ms0.142 ms0.130
5 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::296 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::296) 3.621 ms1.680 ms1.933 ms2.099
6 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::290 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::290) 1.602 ms3.596 ms1.925 ms1.982
7 > be102.bom-ynm1-sbb1-8k.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::20c) 3.523 ms3.202 ms4.044 ms1.954
8 > ae300.bom-ynm1-pb1-ptx.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::207) 0.444 ms0.361 ms0.414 ms0.341
9 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::213 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::213) 2.357 ms2.407 ms2.184 ms2.457
10 > 2403::776 (2403::776) 2.234 ms2.400 ms2.620 ms2.228
11 > if-bundle-2-2.qcore1.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:300::1) 26.255 ms26.383 ms26.141 ms26.123
12 > if-ae-2-2.tcore1.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:200::1) 22.021 ms22.204 ms23.179 ms22.188
13 > if-be-6-2.ecore1.emrs2-marseille.ipv6.as6453.net (2a01:3e0:3900::14) 126.078 ms126.241 ms
14 >
15 >
16 > 2a01:3e0:ff50::2e (2a01:3e0:ff50::2e) 139.258 ms139.327 ms139.184 ms139.230
17 >
18 >
19 > 2c0f:fa90:0:3::17 (2c0f:fa90:0:3::17) 311.888 ms310.718 ms309.742 ms310.381
20 > peer-as37271.pr03.jnb1.tfbnw.net (2620:0:1cff:dead:beee::12cb) 315.229 ms315.229 ms315.399 ms315.307
21 > 2c0f:fa90:200::d (2c0f:fa90:200::d) 315.367 ms315.111 ms315.138 ms315.200
22 > 2c0f:f918:0:3::1c2 (2c0f:f918:0:3::1c2) 477.202 ms476.986 ms477.037 ms477.066
23 > 2c0f:f918:0:3::1d1 (2c0f:f918:0:3::1d1) 484.159 ms484.008 ms484.045 ms483.902
24 > 2c0f:f918:0:3::163 (2c0f:f918:0:3::163) 485.419 ms485.028 ms485.120 ms485.165
25 > 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164) 483.389 ms483.535 ms483.378 ms483.486

2024-04-12 07:45:01 - 2024-04-12 20:30:01

   traceroute to 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164), 30 hops max, 80 byte packets

 3 > 2001:41d0:0:50::3:311c            (2001:41d0:0:50::3:311c) 0.802   ms0.513  ms0.551  ms0.528  
4 > 2001:41d0:0:50::7:181a (2001:41d0:0:50::7:181a) 0.212 ms0.170 ms0.140 ms0.128
5 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::296 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::296) 3.429 ms1.650 ms1.985 ms2.093
6 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::290 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::290) 2.394 ms3.583 ms1.929 ms1.974
7 > be102.bom-ynm1-sbb1-8k.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::20c) 3.330 ms3.073 ms1.975 ms1.989
8 > ae300.bom-ynm1-pb1-ptx.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::207) 0.488 ms0.473 ms0.482 ms0.486
9 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::213 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::213) 2.279 ms2.245 ms2.315 ms2.110
10 > 2403::776 (2403::776) 2.304 ms2.578 ms2.295 ms2.181
11 > if-bundle-2-2.qcore1.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:300::1) 26.141 ms26.248 ms26.377 ms26.150
12 > if-ae-2-2.tcore1.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:200::1) 21.993 ms22.005 ms21.962 ms25.121
13 > if-be-6-2.ecore1.emrs2-marseille.ipv6.as6453.net (2a01:3e0:3900::14) 126.805 ms126.492 ms126.447 ms126.635
14 >
15 > if-be-1-2.ecore3.emrs2-marseille.ipv6.as6453.net (2a01:3e0:3900::3) 134.644 ms
16 > 2a01:3e0:ff50::2e (2a01:3e0:ff50::2e) 139.323 ms139.335 ms139.247 ms139.249
17 >
18 >
19 > 2c0f:fa90:0:3::17 (2c0f:fa90:0:3::17) 309.913 ms337.130 ms310.460 ms309.946
20 > peer-as37271.pr03.jnb1.tfbnw.net (2620:0:1cff:dead:beee::12cb) 315.429 ms315.372 ms315.372 ms315.352
21 > 2c0f:fa90:200::d (2c0f:fa90:200::d) 315.485 ms315.141 ms315.013 ms315.136
22 >
23 > 2c0f:f918:0:3::1b1 (2c0f:f918:0:3::1b1) 483.987 ms483.950 ms484.147 ms483.896
24 > 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164) 483.474 ms483.339 ms483.444 ms483.447

2024-04-10 03:30:01 - 2024-04-12 07:45:01

   traceroute to 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164), 30 hops max, 80 byte packets

 3 > 2001:41d0:0:50::3:311c            (2001:41d0:0:50::3:311c) 0.810   ms0.573  ms0.787  ms0.516  
4 > 2001:41d0:0:50::7:181a (2001:41d0:0:50::7:181a) 0.172 ms0.149 ms0.147 ms0.147
5 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::296 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::296) 4.072 ms1.737 ms1.968 ms4.030
6 > 2402:1f00:ffff:fe00:1000::290 (2402:1f00:ffff:fe00:1000::290) 2.431 ms1.652 ms4.030 ms3.942
7 > be102.bom-ynm1-sbb1-8k.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::20c) 3.575 ms3.241 ms1.951 ms2.028
8 > ae300.bom-ynm1-pb1-ptx.ind.asia (2402:1f00:ffff:fe00:1000::207) 0.336 ms0.420 ms0.235 ms0.217
9 >
10 > 2403::776 (2403::776) 2.097 ms2.117 ms2.068 ms2.027
11 > if-bundle-2-2.qcore1.mlv-mumbai.ipv6.as6453.net (2001:5a0:2300:300::1) 22.007 ms22.576 ms22.187 ms22.063
12 > if-ae-31-2.tcore2.cxr-chennai.ipv6.as6453.net (2405:2000:ff10:100::38) 24.604 ms
13 > if-bundle-22-2.qcore2.cxr-chennai.ipv6.as6453.net (2405:2000:ff10:100::3a) 25.220 ms25.858 ms25.261 ms
14 > if-ae-18-2.tcore2.svw-singapore.ipv6.as6453.net (2405:2000:ffa0:200::22) 70.257 ms72.048 ms80.124 ms59.289
15 >
16 > if-bundle-19-2.qcore1.esin4-singapore.ipv6.as6453.net (2405:2000:2a00:50::21) 57.081 ms56.681 ms56.899 ms
17 >
18 > 2405:2000:2a00:10::26 (2405:2000:2a00:10::26) 304.471 ms304.456 ms304.568 ms304.497
19 > 2001:e68::b:3c (2001:e68::b:3c) 303.120 ms303.054 ms303.063 ms303.049
20 > 2001:e68::a:1dd6 (2001:e68::a:1dd6) 371.717 ms371.476 ms372.083 ms371.665
21 > 2c0f:f918:0:3::1c2 (2c0f:f918:0:3::1c2) 371.554 ms371.450 ms371.476 ms371.480
22 > 2c0f:f918:0:3::1d1 (2c0f:f918:0:3::1d1) 378.485 ms378.427 ms378.624 ms378.487
23 > 2c0f:f918:0:3::163 (2c0f:f918:0:3::163) 379.685 ms379.616 ms379.532 ms379.393
24 > 2c0f:f918:0:3::164 (2c0f:f918:0:3::164) 377.957 ms377.851 ms377.960 ms377.939